Certificirana usposabljanja


ELI: Varnost NNELI Natisni
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NNELI

Predavatelj: Janez Guzelj, dipl. ing. el.

Varnost NNELI - Zagotavljanje varnosti NNELI

 • Pridobite kompetenco za odgovorno delo na področju zagotavljanja električne varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij NNELI.
 • Namenjeno izvajalcem del, vzdrževalcem, nadzornikom, merilcem in dodatno preglednikom nizkonapetostnih inštalacij.
Udeleženec programa pridobi znanja Varnost električnih inštalacij - ELI (vstopni pogoji glej Standard_katalog, točka 4)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis Varnost NNELI programa se nahaja tukaj. Standard_katalog_varnost elektricnih instalacij_ZRZ.pdf Standard_katalog_varnost elektricnih instalacij_ZRZ.pdf Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.

 
LPS: Zaščita pred strelo Natisni
ZAGOTAVLJANJE ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE

Predavatelj: Boris Žitnik

Zaščita pred strelo NNELI –
Zagotavljanje zaščite pred delovanjem strele
 • Pridobite kompetenco za odgovorno delo na področju zagotavljanja notranje in zunanje zaščite  stavb, uporabnikov in električnih inštalacij pred strelo.
 • Namenjeno izvajalcem del, montažerjem, vzdrževalcem, nadzornikom, merilcem in preglednikom.
Udeleženec programa pridobi znanja Zaščita pred strelo NNELI - LPS (vstopni pogoji glej Standard_katalog, točka 4)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis Zaščita pred strelo NNELI programa se nahaja tukaj: Standard_katalog_zascita pred strelo_ZRZ.pdf Standard_katalog_zascita pred strelo_ZRZ.pdf Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.

 
PV: Fotonapetostni sistemi Natisni
UČINKOVITOST IN VARNOST FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV TER SONČNIH ELEKTRARN

Predavatelja: Pavel PRELOG, univ. dipl. ing. in
Janez GUZELJ, dipl. ing. el.

Analiza kakovosti delovanja in varnosti sončnih elektrarn – Meritve učinkovitosti, degradacije, karakteristik IV ter moči, ocena varnostim.

 • Pridobite kompetenco za preglede in analizo kakovosti sončnih elektrarn.
 • Namenjeno preglednikom, nadzornikom in vzdrževalcem.
Udeleženec programa pridobi znanja Pregledi in analiza kakovosti delovanja ter varnosti fotovoltaičnih sistemov - PPV (vstopni pogoj NPK zahtevni) ali znanja Nadzor in vzdrževanje fotovoltaičnih sistemov - Analiza kakovosti delovanja PVV (glej Standard_katalog, točka 4 in NPK zahtevni)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis PV programa se nahaja tukaj. Standard_katalog_Meritve fotovoltaicnih sistemov_ZDS-ZRZ.pdf Standard_katalog_Meritve fotovoltaicnih sistemov_ZDS-ZRZ.pdf Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.
 
PQA: Kakovost električne energije Natisni
ANALIZA KAKOVOSTI ELEKTRIČNE NAPETOSTI IN ENERGIJE

Predavatelj: Boštjan FLIS, univ. dipl. ing.

Analiza kakovosti električne napetosti in energije
– Meritve kakovosti napetosti in moči, izdelava poročil
 • Pridobite kompetenco za verodostojnega izvajalca ocene kakovosti napetosti in moči na odjemnem mestu SODO.
 • Namenjeno preglednikom, merilcem, presojevalcem, odgovornim in nadzornim ter vzdrževalcem v elektroenergetiki in industriji.

Udeleženec programa pridobi znanja Analiza kakovosti električne napetosti in energije - PQA (vstopni pogoji glej Standard_katalog, točka 4)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis Analiza kakovosti električne napetosti in energije programa se nahaja tukaj.Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.Cilji tematskega sklopa:


Udeleženec:

 • dobi pregled pozitivne zakonodaje s področja trgovanja z električno energijo in zagotavljanja kakovosti le-te,
 • spozna vsebino standardov EN 50160 in EN 61000-4-30,
 • spozna vsebino Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije,
 • seznani se z vplivnimi faktorji na kakovost električne energije,
 • spozna pomen priključne impedance na kakovost napajalne napetosti,
 • spozna vplive harmonskih komponent toka in napetosti na kakovost električne energije,
 • spozna možne izvore električnih prenapetosti v sistemih električnega napajanja,
 • spozna vrste nelinearnih električnih bremen in njihov vpliv na kakovost električne energije,
 • spozna izvore reaktivne energije in osnove delovanja kompenzacijskih naprav,
 • spozna vzroke za nastanek serijske in paralelne resonance v energetskih omrežjih in njihov vpliv na kakovost električne energije,
 • spozna vplive izvedbe električne inštalacije na kakovost električne energije,
 • se seznani z načini diagnostike in odkrivanja izvorov slabe kakovosti električne energije,
 • se seznani z možnostmi za omejevanje vpliva višjeharmonskih komponent na delovanje električnih naprav in splošno kakovost električne energije,
 • se seznani z možnimi sistemi za stabilizacijo napajalne napetosti in načinom njihovega delovanja (feroresonančni transformator, napetostni stabilizator, sistemi za brezprekinitveno napajanje),
 • spozna osnove izbire prenapetostnih zaščit,
 • seznani se z interakcijami vplivnih parametrov na kakovost električne energije,
 • prenašanje elektromagnetnih motenj po elektroenergetskih inštalacijah in njihov vpliv na kakovost oskrbe z električno energijo,
 • spozna možne načine za varčevanje in zniževanje stroškov za električno energijo,
 • spozna načine izbire, nastavljanja in zajemanja vplivnih parametrov v elektroenergetskih sistemih,
 • spozna način delovanja, nastavljanje in rokovanje z merilniki kakovosti električne energije,
 • spozna metode za analizo merilnih rezultatov in pripravo merilnega poročila,
 • seznani se z varnostnimi ukrepi, ki so potrebni pri izvajanju meritev kakovosti električne energije.
 
IKT: Kakovost IKT Natisni
KAKOVOST INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Predavatelj: Boštjan FLIS, univ. dipl. ing.

Kakovost informacijsko komunikacijske tehnologije -
Testiranje omrežij ob vgradnji in prevzemu, vzdrževanju in periodično
 • Pridobite kompetenco za odgovorno delo na področju zagotavljanja kakovosti IKT omrežij, delovanje informacijske tehnologije, naprav in napeljav.
 • Namenjeno vzdrževalcem, monterjem in izvajalcem del na IKT omrežjih.


Udeleženec programa pridobi znanja Kakovost informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT (vstopni pogoji glej Standard_katalog, točka 4)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis Kakovost informacijske in komunikacijske tehnologije programa se nahaja tukaj.Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.Cilji tematskega sklopa

Udeleženec:

 • dobi pregled razvoja govorne in informacijske tehnologije,
 • osvoji pregled klasične tehnike in osnovno znanje iz optične tehnike,
 • osvoji znanja o sistemih govornih in informacijskih instalacij,
 • spozna opredelitev javne mreže in uporabnikovih napeljav,
 • spozna sisteme javnih povezav,
 • spozna sisteme uporabnikovih povezav,
 • obdela pojem priključne točke,
 • se seznani z določili Zakona o graditvi objektov, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov vezanih na predmet, Zakona o standardizaciji, Zakona o meroslovju, Kazenskem zakoniku Republike Slovenije,
 • dobi pregled veljavne zakonodaje pred osamosvojitvijo RS, po osamosvojitvi in o približevanju EU,
 • osvoji temeljna znanja iz Zakona o telekomunikacijah o tehničnih predpisih in pravilnikih,
 • se seznani s predpisi za priključitev naprav v priključni točki in o elektromagnetni združljivosti,
 • spozna domače predpise iz področja predmeta,
 • se seznani o predpisanih ukrepih za zaščito pred električnim udarom in prevelikim električnim tokom in pridobi osnovna znanja o izvedbi zaščitnih in ozemljilnih vodnikov in izenačitvi potencialov,
 • spozna slovenski standard SIST EN 50173,
 • se seznani z načini povezave med javno in zasebno napeljavo,
 • se seznani s posebnostmi napeljav v upravnih prostorih, industriji, obratovalnicah, bolnišnicah, stanovanjih in posebnih ukrepih v prostori s specifičnimi pogoji,
 • se seznani s potrebno dokumentacijo za graditev in vzdrževanje objektov, se nauči brati, razlikovati in uporabljati tehnično dokumentacijo, · se seznani s predpisanimi določili za verifikacijo kvalitete in lastnosti inštalacij ter postopki verificiranja,
 • se seznani s predpisano vsebino merilnih protokolov in poročil o pregledih in preizkusih,
 • se seznani s predpisanimi merilnimi metodami,
 • se seznani z medsebojnim povezovanjem tehničnih predpisov in standardov pri posameznih konkretnih primerih,
 • se seznani z zakonskimi odgovornostmi vzdrževalca in uporabnika.
 
SON: Stroji in naprave Natisni
VARNOST STROJEV, OPREME IN NAPRAV NNELI

Predavatelj:
Preberite več ...
 
<< Na začetek < Nazaj 1 2 3 Naprej > Na konec >>

Prispevki 1 - 6 ,od skupaj 15

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.