PV: Fotonapetostni sistemi
UČINKOVITOST IN VARNOST FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV TER SONČNIH ELEKTRARN

Predavatelja: Pavel PRELOG, univ. dipl. ing. in
Janez GUZELJ, dipl. ing. el.

Analiza kakovosti delovanja in varnosti sončnih elektrarn – Meritve učinkovitosti, degradacije, karakteristik IV ter moči, ocena varnostim.

  • Pridobite kompetenco za preglede in analizo kakovosti sončnih elektrarn.
  • Namenjeno preglednikom, nadzornikom in vzdrževalcem.
Udeleženec programa pridobi znanja Pregledi in analiza kakovosti delovanja ter varnosti fotovoltaičnih sistemov - PPV (vstopni pogoj NPK zahtevni) ali znanja Nadzor in vzdrževanje fotovoltaičnih sistemov - Analiza kakovosti delovanja PVV (glej Standard_katalog, točka 4 in NPK zahtevni)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis PV programa se nahaja tukaj. Standard_katalog_Meritve fotovoltaicnih sistemov_ZDS-ZRZ.pdf Standard_katalog_Meritve fotovoltaicnih sistemov_ZDS-ZRZ.pdf Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.