MOB: Mobilne NNELI
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA AGREGATIH IN INŠTALACIJAH VOZIL

Predavatelj: Janez Guzelj, dipl. ing.

Modul je v pripravi.