ELI: Varnost NNELI
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NNELI

Predavatelj: Janez Guzelj, dipl. ing. el.

Varnost NNELI - Zagotavljanje varnosti NNELI

  • Pridobite kompetenco za odgovorno delo na področju zagotavljanja električne varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij NNELI.
  • Namenjeno izvajalcem del, vzdrževalcem, nadzornikom, merilcem in dodatno preglednikom nizkonapetostnih inštalacij.
Udeleženec programa pridobi znanja Varnost električnih inštalacij - ELI (vstopni pogoji glej Standard_katalog, točka 4)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis Varnost NNELI programa se nahaja tukaj. Standard_katalog_varnost elektricnih instalacij_ZRZ.pdf Standard_katalog_varnost elektricnih instalacij_ZRZ.pdf Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.