VNI: Sistemska varnost
ZAGOTAVLJANJE SISTEMSKE ELEKTRIČNE VARNOSTI V OKOLICI SREDNJE- IN VISOKONAPETOSTNIH OMREŽIJ

Predavatelj:

Modul je v pripravi.