PQA: Kakovost električne energije
ANALIZA KAKOVOSTI ELEKTRIČNE NAPETOSTI IN ENERGIJE

Predavatelj: Boštjan FLIS, univ. dipl. ing.

Analiza kakovosti električne napetosti in energije
– Meritve kakovosti napetosti in moči, izdelava poročil
 • Pridobite kompetenco za verodostojnega izvajalca ocene kakovosti napetosti in moči na odjemnem mestu SODO.
 • Namenjeno preglednikom, merilcem, presojevalcem, odgovornim in nadzornim ter vzdrževalcem v elektroenergetiki in industriji.

Udeleženec programa pridobi znanja Analiza kakovosti električne napetosti in energije - PQA (vstopni pogoji glej Standard_katalog, točka 4)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis Analiza kakovosti električne napetosti in energije programa se nahaja tukaj.Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.Cilji tematskega sklopa:


Udeleženec:

 • dobi pregled pozitivne zakonodaje s področja trgovanja z električno energijo in zagotavljanja kakovosti le-te,
 • spozna vsebino standardov EN 50160 in EN 61000-4-30,
 • spozna vsebino Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije,
 • seznani se z vplivnimi faktorji na kakovost električne energije,
 • spozna pomen priključne impedance na kakovost napajalne napetosti,
 • spozna vplive harmonskih komponent toka in napetosti na kakovost električne energije,
 • spozna možne izvore električnih prenapetosti v sistemih električnega napajanja,
 • spozna vrste nelinearnih električnih bremen in njihov vpliv na kakovost električne energije,
 • spozna izvore reaktivne energije in osnove delovanja kompenzacijskih naprav,
 • spozna vzroke za nastanek serijske in paralelne resonance v energetskih omrežjih in njihov vpliv na kakovost električne energije,
 • spozna vplive izvedbe električne inštalacije na kakovost električne energije,
 • se seznani z načini diagnostike in odkrivanja izvorov slabe kakovosti električne energije,
 • se seznani z možnostmi za omejevanje vpliva višjeharmonskih komponent na delovanje električnih naprav in splošno kakovost električne energije,
 • se seznani z možnimi sistemi za stabilizacijo napajalne napetosti in načinom njihovega delovanja (feroresonančni transformator, napetostni stabilizator, sistemi za brezprekinitveno napajanje),
 • spozna osnove izbire prenapetostnih zaščit,
 • seznani se z interakcijami vplivnih parametrov na kakovost električne energije,
 • prenašanje elektromagnetnih motenj po elektroenergetskih inštalacijah in njihov vpliv na kakovost oskrbe z električno energijo,
 • spozna možne načine za varčevanje in zniževanje stroškov za električno energijo,
 • spozna načine izbire, nastavljanja in zajemanja vplivnih parametrov v elektroenergetskih sistemih,
 • spozna način delovanja, nastavljanje in rokovanje z merilniki kakovosti električne energije,
 • spozna metode za analizo merilnih rezultatov in pripravo merilnega poročila,
 • seznani se z varnostnimi ukrepi, ki so potrebni pri izvajanju meritev kakovosti električne energije.