LPS: Zaščita pred strelo
ZAGOTAVLJANJE ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE

Predavatelj: Boris Žitnik

Zaščita pred strelo NNELI –
Zagotavljanje zaščite pred delovanjem strele
  • Pridobite kompetenco za odgovorno delo na področju zagotavljanja notranje in zunanje zaščite  stavb, uporabnikov in električnih inštalacij pred strelo.
  • Namenjeno izvajalcem del, montažerjem, vzdrževalcem, nadzornikom, merilcem in preglednikom.
Udeleženec programa pridobi znanja Zaščita pred strelo NNELI - LPS (vstopni pogoji glej Standard_katalog, točka 4)

Standard in izpitni katalog ter podroben opis Zaščita pred strelo NNELI programa se nahaja tukaj: Standard_katalog_zascita pred strelo_ZRZ.pdf Standard_katalog_zascita pred strelo_ZRZ.pdf Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.