Praktične meritve
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN KAKOVOSTI Z MERITVAMI V PRAKSI

Predavatelj: Janez GUZELJ, dipl. ing.

Cilji tematskega sklopa

Udeleženec:
 • obnovi teorijo o metodah merjenja na elektroinštalacijah,
 • poveže teoretično znanje s praktično uporabo,
 • spozna različne metode merjenja z različnimi inštrumenti,
 • se nauči uporabljati različne inštrumente,
 • spozna nadomestne sheme vezav merilnih inštrumentov,
 • se nauči praktičnega pristopa k meritvam na elektroinštalacijah,
 • izve o nujnosti upoštevanja predpisov in standardov,
 • izve o dopustnih mejnih vrednostih merilnih rezultatov po posameznih območjih,
 • se nauči razpoznavati sisteme ozemljitve,
 • se nauči metod odkrivanja napak v inštalacijah, strelovodih, strojih in napravah,
 • spozna alternativne metode preverjanja in iskanja napak,
 • se nauči izvajanja meritev nizkoomskih povezav in rešitev v praksi,
 • se nauči izvajanja inštalacijskih upornosti in izve o pomembnosti preverjanja v različnih merilni območjih,
 • se nauči izvajanja meritev ozemljitvene upornosti ozemljil, ponikalne upornosti objektov, strelovodne inštalacije in odvodov po vseh obstoječih merilnih metodah,
 • se nauči uporabe ustrezne merilne metode glede na sistem ozemljitve,
 • se nauči pravilne uporabe dvokleščne metode preverjanja upornosti strelovodnih zank,
 • se nauči merjenja impedanc in upornosti kratkostičnih in okvarnih zank,
 • se nauči izvajanja meritev RCD zaščitnih stikalih, izločanja slabih stikal in določanja možnih ostalih napak,
 • se nauči metod merjenja za kontrolo varnosti strojev, opreme in naprav,
 • se nauči pravilnih merilnih vezav za zagotavljanje varnosti merjenca pred uničenjem med meritvami,
 • se nauči izvajanja meritev preostale napetosti po izklopu stroja,
 • spozna posebnosti in pomembnost meritve izenačitve potencialov na strojih z večjim merilnim tokom,
 • spozna potrebo izvajanja kontrole varnosti aparatov pred vsako ponovno izdajo v promet,
 • se nauči izvajanja meritev uhajavih tokov na aparatih v raznih zaščitnih razredih,
 • spozna metodologijo dela na terenu,
 • spozna možne oblike protokolov in prenos podatkov v lastno razpredelnico,
 • se nauči primerjanja izmerjenih rezultatov z obstoječim stanjem.

  Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.

 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.