Stroji in naprave
POSEBNI PRIMERI INŠTALACIJ IN ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST

Predavatelj: Peter KAUBE, univ. dipl. ing.

Cilji tematskega sklopa


Udeleženec spozna:

  • osnovne poglede na nevarnost pri uporabi električne energije,
  • pomen kurativnega  in preventivnega  vzdrževanja električnih postrojev in naprav,
  • elektromagnetno kompatibilnost,
  • pomen vzdrževanja električne opreme strojev, postrojev in naprav,
  • posebne primere inštalacij,
  • inštalacije v požarno in eksplozijsko nevarnih prostorih ter na gradbiščih,
  • medsebojno povezovanje tehničnih predpisov in standardov v konkretnih primerih posebnih inštalacij,
  • zahteve za varnost električnih strojev in električne opreme strojev ter za izvajanje preventivnih pregledov,
  • posebne zahteve za meritve, prve in ponovne preglede ročnega orodja ter dvigal, kakor to zahtevajo standardi,
  • zahteve za električne razdelilnike, omarice  in opremo  ter tehnične prepise.


  Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.

 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.