Modul TPS
TEHNIČNI  PREDPISI  IN  STANDARDI

Predavatelja: mag. Boris ŽITNIK in Mitja VIDMAR, univ. dipl. ing.

Cilji tematskega sklopa

Udeleženec:
 • osvoji temeljna znanja o predpisih in standardih,
 • spozna osnovne elemente tehničnih predpisov in standardov (pregled),
 • osvoji znanja o sistemih električnih instalacij,
 • se seznani o predpisanih ukrepih za zaščito pred električnim udarom in prevelikim električnim tokom,
 • se seznani z vplivi okolja na električne naprave in predpisano izvedbo naprav na posamezne vplive,
 • se seznani z predpisanimi določili za izvedbo stikalnih blokov,
 • pridobi osnovna znanja o izvedbi zaščitnih in ozemljilnih vodnikov,
 • osvoji znanja o predpisani izvedbi glavne in dodatne izenačitve potenciala,
 • se seznani s predpisi o merilnih metodah,
 • se nauči brati in uporabljati tehnično dokumentacijo,
 • se seznani s predpisanimi določili za verifikacijo kvalitete in lastnosti električnih inštalacij,
 • se seznani z določili Zakona o graditvi objektov,
 • se seznani z določili Zakona o standardizaciji, Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti in Zakona o meroslovju,
 • se seznani s predpisano vsebino merilnih protokolov in poročil o pregledih in preizkusih,
 • se seznani z medsebojnim povezovanjem tehničnih predpisov in standardov pri posameznih konkretnih primerih,
 • se seznani z izvedbo električnih inštalacij na začasnih in premičnih gradbiščih,
 • se seznani z izvedbo električnih inštalacij v prostorih s specifičnimi pogoji, kot so kopalnice, plavalni bazeni, savne, gradbišča, kampingi in prikolice za kampiranje, bolnice in drugi zdravstveni objekti, šole, vrtci, blagovnice, gledališča, kino dvorane, sejmišča, itd,
 • se seznani z inštalacijami plinskih kotlarn,
 • izve o predpisih o dokumentih, ki morajo spremljati napeljave in naprave v vseh specifičnih prostorih.

 Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.