Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
V Uradnem listu RS, št. 28/2009, z dne 10. 04. 2009, je izšel Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele.


Pravilnik  v 14. členu pravi:
"Do vzpostavitve nacionalne poklicne kvalifikacije za pregledovanje električnih inštalacij iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika, vendar najkasneje do 31. decembra 2011, smejo naloge, povezane s pregledi sistemov zaščite pred strelo, opravljati le posamezniki s pridobljenim ustreznim potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske zbornice. Seznam posameznikov s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za graditev." (seznam na GZS)
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.