Modul ZPS
ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE IN PRED PRENAPETOSTMI

Predavatelj: dr. Boris ŽITNIK ml., univ. dipl. ing.

Cilji tematskega sklopa

Udeleženec:
 • spozna vrste prenapetosti,
 • spozna vzroke za nastanek prenapetosti,
 • se seznani z vzroki za nastanek strele,
 • spozna vrste strel, karakteristične parametre posameznih strel oziroma atmosferskih praznitev,
 • se seznani z kartami gostote strel za posamezna področja in spozna sisteme za lokalizacijo atmosferskih praznitev,
 • spozna kako se posamezne prenapetosti prenašajo in se seznani z dejanskimi primeri škod zaradi udarov strel in prenapetosti,
 • se seznani z obstoječimi tehniškimi predpisi in slovenskimi standardi (SIST IEC) s področja zaščite pred delovanjem strele ter z uporabo tehniškega predpisa in standardov s področja zaščite pred delovanjem strele v praksi,
 • osvoji osnovno razdelitev sistema zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • se seznani z razvrstitvijo objektov v posamezne zaščitne nivoje,
 • se seznani z zahtevami pri projektiranju sistema zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • spozna zunanji sistem zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • osvoji znanja o lovilnem sistemu,
 • osvoji znanja o odvodnem sistemu,
 • spozna ozemljitveni sistem, vrste ozemljil, tipe ozemljil,
 • se seznani z materiali za sistem zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • spozna notranji sistem zaščite pred delovanjem strele (LPS),
 • se seznani z izenačitvijo potencialov,
 • spozna zaščitne cone v notranjosti objekta,
 • se seznani z vrstami in karakteristikami prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD),
 • se seznani s koordinacijo izolacije in izenačitvijo potencialov na različnih napetostnih nivojih,
 • osvoji vgradnjo prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD) po posameznih zaščitnih conah za različne vrste objektov,
 • se seznani z elektromagnetno združljivostjo,
 • se seznani s kontroliranjem in preverjanjem strelovodne inštalacije in prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD),
 • spozna merilne metode, ki se uporabljajo pri kontroliranju in preverjanju strelovodne inštalacije in prenapetostnih zaščitnih naprav (SPD),
 • se seznani s posebnimi zahtevami za sisteme zaščite pred delovanjem strele (LPS) za posebne objekte.

  Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.

 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.