Praktične meritve PLUS
POSEBNA PODROČJA PRI ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN KAKOVOSTI V OBJEKTIH Z ZAHTEVNIMI ELEKTRIČNIMI INŠTALACIJAMI

Predavatelj: Janez GUZELJ, dipl. ing.

Cilji tematskega sklopa

Udeleženec pridobi potrebna razširjena strokovna znanja iz programa Edison:

 • posebnostih tehničnih predpisov in standardov za zahtevne objekte,
 • postopkih in obdobjih izvajanja pregledov in preizkusov med procesom graditve zahtevnih objektov,
 • meritvah padca napetosti in ocena blodečih tokov,
 • meritvah ozemljitvene upornosti večjih objektov in ozemljitvenih sistemov,
 • meritvah večjih strelovodnih sistemov,
 • meritvah napetosti koraka in napetosti dotika na zahtevnih objektih,
 • meritvah prevodnosti tal in sten v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • zagotavljanju varnosti pred statično elektriko, · preverjanju prenapetostnih odvodnikov,
 • zahtevnejših meritvah izolacije inštalacij, strojev, postrojev, opreme in naprav,
 • meritvah uhajavih tokov inštalacij, strojev, opreme in naprav,
 • meritvah impedanc in kratkostičnih tokov močnejših bremen,
 • zagotavljanju delovanja avtomatskega odklopa ob okvari,
 • zahtevnejših meritvah kakovosti napetosti in moči,
 • preizkusu varnosti strojev, opreme in naprav,
 • meritvah parametrov okolja, temperature okolice, sevalne temperature, indeksov, vlage, točke rosišča, pretoka zraka, izračun indeksa PMV in WBGT,
 • meritvah osvetljenosti, svetilnosti in kontrastov,
 • meritvah hrupa,
 • oceni elektromagnetnega sevanja na območju,
 • se seznani s predpisano vsebino merilnih protokolov in poročil o pregledih in preizkusih,
 • se seznani s predpisanimi merilnimi metodami,
 • se seznani z medsebojnim povezovanjem tehničnih predpisov in standardov pri posameznih konkretnih primerih,
 • se seznani s postopkom in načinom izdelave poročila.

 Rok za prijave je 5 dni pred začetkom posameznega termina.

 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.