Oprema

Meritve, izobraževanja, praktični prikaz in učenje metod merjenja potekajo na vrhunski opremi Metrel. Metrel d.d. je eden vodilnih proizvajalcev in dobaviteljev merilne in regulacijske opreme, glavni program pa predstavljajo instrumenti za testiranje varnosti in kakovosti električnih instalacij, strojev, opreme in naprav.

Instrumenti znamke Metrel so izdelani po zahtevah predpisov in standardov na tržišču, prilagojeni vsaki državi posebej. Skozi mrežo distributerjev po vsem svetu sledi novim trendom na področju merilne tehnike, merilnim metodam in oblikovanju vse strožjih zahtev po zagotavljanju varnosti in kakovosti električnih instalacij, strojev, opreme in naprav.

Za področje Republike Slovenije so instrumenti prilagojeni zadnjim sprejetim veljavnim slovenskim standardom in predpisom, instrumenti imajo priložene potrebne certifikate o ustreznosti, kalibracijske liste in pridobljene odobritve tipa merila, kjer je to potrebno.

Merilna oprema proizvajalca Metrel d.d. pokriva naslednja področja:
- Testiranje varnosti električnih instalacij HD 384, CEI 64.8 po SIST EN 61557
- Testiranje varnosti strojev, opreme in naprav SIST EN 60204-1, SIST EN 60439-1, SIST EN 60775, SIST EN 60335-1, SIST EN 60558-1, SIST EN 60745, SIST EN 60950
- Testiranje kakovosti LAN omrežij TIA/EIA 568, ISO 11801 / Class D, Class E
- Meritve in Analiza kakovosti električne energije SIST EN 50160, SIST EN 61000-4, SIST EN 61000-7 , SIST EN 61000-11
- Meritve osvetljenosti in mikroklimatskih pogojev EN60584, EN 12599, IEC 751, ISO 10526/10527, DIN 1946-2, DIN 5032

Metrel d.d. nudi za svoje izdelke do 3 leta garancije, celotno servisno storitev, umerjanje in kalibracijo merilne opreme. Vsem uporabnikom instrumentov Metrel nudi ustrezno tehnično podporo in programe treningov tako uporabe instrumentov kot tudi uporabe merilnih metod v praksi.

Posebne odlike merilnih instrumentov proizvajalca Metrel d.d.:
- visoka točnost in stabilnost merilnih rezultatov
- moderna tehnologija izdelave in velika zanesljivost delovanja
- uporabniku prijazen način dela
- več patentiranih rešitev, ki omogočajo lažje in hitrejše delo pri uporabi v realnem okolju
- več patentiranih rešitev pri izločanju motenj iz okolja
- avtomatski način delovanja instrumentov in opozarjanja na napake
- opozorila pri napačnih priključitvah
- opozorila pri prekoračenju pred-nastavljenih limitnih vrednostih glede na zahteve
- velika podpora pri računalniški izdelavi merilnih poročil v slovenskem jeziku
- vsebnost številnih dodatnih funkcij, ki omogočajo poleg odkrivanja napak tudi njihovo hitro lociranje ter odpravo
- obširna, zelo pregledna in jasna navodila za uporabo
- priložena knjiga o merilnih metodah s praktičnimi primeri
- priložen kalibracijski list
- priložen certifikat o ustreznosti, potrjen za dve leti
- zelo konkurenčna cena

 

Tehnična podpora in izobraževanje

Metrel d.d. poleg priloženih navodil za uporabo in izdanih publikacij o metodah merjenja ter uporabi instrumentov v praksi nudi vsem uporabnikom tovrstne opreme ustrezne interne treninge.

Metrel d.d. je na podlagi zahtev trga in potreb po tovrstnem znanju s strani Ministrstva za šolstvo izdelalo že dva strokovna programa o zagotavljanju varnosti električnih instalacij, strojev, opreme in naprav za izobraževanje elektrotehnikov, ki se v zadnjih letih že izvajajo na vseh 14 strokovnih srednjih šolah v Sloveniji. 
 
Strokovni programi so podprti z ustreznimi vajami ter demonstracijskimi tablami. V kombinaciji z instrumenti je na demonstracijskih tablah mogoče izvajati vse predpisane meritve tako na instalacijah kot tudi na strojih, opremi in napravah. Demonstracijska oprema je posnetek realnega okolja z možnostmi nastavitve napak, ki se v praksi lahko pojavijo. Tak način omogoča tudi ustrezno oceno izvajalca meritev o njegovi usposobljenosti ter sposobnosti opravljanja tovrstnih del na terenu.

Tako pridobijo osnovna znanja o izvajanju potrebnih pregledov z meritvami vsi tisti, ki obiskujejo učni program srednje strokovne šole elektrotehnične smeri v zadnjih letih. Tovrstna demonstracijska oprema se uporablja tudi pri izobraževalnem programu EDISON.

Ker pa je potrebno izobraževanje in ocena celotne strokovne usposobljenosti vseh merilcev, izvajalcev in vzdrževalcev, ki opravljajo tovrstne naloge s področja zagotavljanja varnosti na območju Republike Slovenije, smo se povezali s skupino strokovnjakov in specialistov posameznih področij v izobraževalni program za Merilce, izvajalce in vzdrževalce EDISON.

 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.