Manj zahtevne NNELI
Udeleženec programa pridobi znanja, potrebna za NPK preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele. Udeleženec se izpopolni za preglede in meritve električnih inštalacij vseh objektov, razen objektov z zahtevnimi električnimi inštalacijami*. Katalog znanj in podroben opis NPK programa preglednik manj zahtevnih inštalacij se nahaja tukaj.

Področje varnosti in kakovosti je pomembno, izredno zahtevno, regulirano področje, ki nalaga veliko odgovornost:
- delodajalcem,
- proizvajalcem izdelkov,
- varnostnim inženirjem,
- izvajalcem pri zagotavljanju varstva in zdravja pri delu ,
- izvajalcem gradbenih in inštalacijskih del,
- merilcem varnosti inštalacij, strojev, opreme in naprav,
- vzdrževalcem in serviserjem strojev, opreme in naprav,
- vzdrževalcem električnih in strelovodnih inštalacij, ter
- serviserjem prenosnih aparatov, strojev, opreme in naprav.

Program NPK obravnava najnovejšo tematiko s področja pregledov in meritev v skladu z veljavno zakonodajo na področjih:
- zagotavljanje varnosti na delovnem mestu,
- zagotavljanje varnosti proizvodov, strojev, opreme in naprav,
- varnosti in kakovosti električnih inštalacij,
- strelovodni sistemi in zaščitne naprave,
- predelava, vgradnja, zagon,
- vzdrževanje in periodični pregledi,
- gradbišč,
- področja EX zaščite,
- ukrepov protipožarne varnosti,
- kakovosti informacijskih sistemov, telekomunikacijskih in LAN omrežij,
- kakovosti električne napetosti.

Zagotavljanje kakovostnih in varnih instalacij, strojev, opreme in naprav pomeni:
- njihovo dobro izvedbo,
- prvi pregledi in preizkusi pred in po priključitvi,
- pregledi in preizkusi po vsakem posegu, rekonstrukciji ali popravilu,
- ter izvajanjem rednih periodičnih pregledov.


*Objekti z zahtevnimi električnimi inštalacijami so:
  • objekti z eksplozijsko ogroženimi prostori,
  • objekti v zaščitnem nivoju 1 in zaščitnem nivoju 2 zaščite pred delovanjem strele, ter
  • objekti z lastno transformatorsko postajo in/ali lastno električno centralo.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.