Cena
Kotizacija na udeleženca za štiridnevno izobraževanje NPK (moduli TPS, ZPS, stroji in praktične meritve) za manj zahtevne inštalacije znaša 790,00 EUR (+ DDV) na udeleženca. Cena posameznega enodnevnega modula znaša 220,00 EUR (+ DDV) na udeleženca.

Kotizacija na udeleženca za dvodnevno izobraževanje NPK (modula A in F) za zahtevne inštalacije znaša 750,00 EUR (+ DDV) na udeleženca. Samo enega modula se ne da posebej udeležiti oz. plačati.

V ceno je vključeno teoretično in praktično usposabljanje kandidata, uporaba testne merilne opreme, pisna dokumentacija v obliki vezane izbrane literature, kosilo in brezalkoholni napitki ter organizacija. Kotizacijo plačate na transakcijski račun št. 02085-0017534667, odprt pri NLB, po izstavitvi predračuna (najkasneje do pričetka izobraževanja).

Fizične osebe imajo na kotizacijo 20 % popust!
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.