Cena
Kotizacija na udeleženca za posamezni enodnevni izobraževalni modul znaša 230,00 EUR (+ DDV).

V ceno je vključeno teoretično in praktično usposabljanje kandidata, uporaba testne merilne opreme, obsežno seminarsko gradivo, kosilo in brezalkoholni napitki ter organizacija. Kotizacijo plačate na transakcijski račun št. 02085-0017534667, odprt pri NLB, po izstavitvi predračuna (najkasneje do pričetka izobraževanja).

Fizične osebe imajo na kotizacijo 20 % popust!
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.