Zahtevne NNELI
Program NPK za zahtevne inštalacije je nadgradnja programa NPK za manj zahtevne inštalacije. Udeleženec programa pridobi znanja, potrebna za NPK preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.* Objekti, ki jih zajema program NPK za zahtevne inštalacije, so objekti z zahtevnimi električnimi inštalacijami, stroji, opremo in napravami ter zahtevno zaščito pred strelo z vidika zagotavljanja električne varnosti, zanesljivosti in kakovosti:
 • objekti z eksplozijsko ogroženimi prostori,
 • objekti v zaščitnem nivoju 1 in zaščitnem nivoju 2 zaščite pred delovanjem strele, ter
 • objekti z lastno transformatorsko postajo in/ali lastno električno centralo.
Katalog znanj in podroben opis NPK programa preglednik zahtevnih inštalacij se nahaja tukaj.

* Opomba: Na izpitu za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele morajo kandidati dokazati tudi svoje poznavanje manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij.


Udeleženci v programu NPK za zahtevne inštalacije pridobijo poglobljeno znanje o:
 • posebnostih tehničnih predpisov in standardov za objekte z zahtevnimi električnimi inštalacijami,
 • postopkih in obdobjih izvajanja pregledov in preizkusov med procesom graditve objektov z zahtevnimi električnimi inštalacijami,
 • meritvah padca napetosti in ocena blodečih tokov,
 • meritvah ozemljitvene upornosti večjih objektov in ozemljitvenih sistemov,
 • meritvah večjih strelovodnih sistemov,
 • meritvah napetosti koraka in napetosti dotika objektih z zahtevnimi električnimi inštalacijami,
 • meritvah prevodnosti tal in sten v eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • zagotavljanju varnosti pred statično elektriko,
 • preverjanju prenapetostnih odvodnikov,
 • zahtevnejših meritvah izolacije inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav,
 • meritvah uhajavih tokov inštalacij, strojev, opreme postrojev in naprav,
 • meritvah impedanc in kratkostičnih tokov močnejših bremen,
 • zagotavljanju delovanja avtomatskega odklopa ob okvari,
 • zahtevnejših meritvah kakovosti napetosti in moči,
 • preizkusu varnosti strojev, opreme postrojev in naprav,
 • meritvah parametrov okolja, temperature okolice, sevalne temperature, indeksov, vlage, točke rosišča, pretoka zraka, izračun indeksa PMV in WBGT,
 • meritvah osvetljenosti, svetilnosti in kontrastov,
 • meritvah hrupa, oceni elektromagnetnega sevanja na območju.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.