Predavatelji
Pri izobraževanjih EDISON sodelujejo priznani strokovnjaki na svojih področjih, ki so avtorji vrste knjig in publikacij ter sodelujejo pri pripravi in oblikovanju regulative. Vsak ima dolgoletno prakso ter vrsto izkušenj, ki jih je preko skrbno pripravljenih seminarjev pripravljen posredovati naprej. Pripravljena literatura povzema vedno osveženo stanje zakonodaje in tehnike.

Bostjan Flis, dipl. ing. el.

Zaposlen pri podjetju Socomec, Francija, kot vodja prodaje stikalne, merilne in zaščitne tehnike za področje Slovenije in Balkana.

Pred tem je deloval na področjih:

 • proizvodnje in prodaje elektronskih pasivnih komponent v sistemu Iskre;
 • prodaje in trženja merilne in testne opreme ter informacijskih sistemov v Hermes Plusu, S&T;
 • produktnega vodenja Metrelovega prodajnega programa analizatorjev kakovosti električne energije, LAN merilnikov, merilnikov ekoloških parametrov in visokonapetostnih testerjev izolacije;
 • vodenja Metrela GmbH v Nemčiji,
 • vodenja oddelka regionalne prodaje v Metrel d.d.,
 • vodenja Metrela d.d. kot glavni direktor.


Janez Guzelj, dipl. ing. el.

Metrel d.d., Merilna in regulacijska tehnika, Horjul, Slovenija - od decembra 1994 zaposlen kot produktni vodja, nato vodja aplikativne in tehnične podpore - skrb za produkt, izobraževanje in treningi uporabnikov ter mreže distributerjev, izvajanje poglobljenih treningov po posameznih produktih na področju varnosti električnih inštalacij, varnosti strojev, opreme in naprav, kakovosti izolacije, kakovosti napetosti in moči, kakovosti računalniških LAN omrežij, kakovosti parametrov okolja, izvajanje meritev na terenu in v praksi, treningi na terenu. Praktične izkušnje iz meritev varnosti inštalacij, strojev, opreme in naprav:
 • proizvodnih obratov, poslovnih stavb,
 • samostojnih objektov in stanovanjskih hiš,
 • javnih objektov, bank, pošt,
 • repetitorjev GSM operaterjev,
 • energetskih postrojev.
Opravil strokovni izpit po ZGO za odgovorno vodenje del. Opravil pedagoško andragoški izpit. Opravil izpit za člane izpitnih odborov in komisij. Izvajalec in predavatelj seminarjev, treningov in izobraževanj na temo ‘Zagotavljanje varnosti in kakovosti električnih inštalacij, strojev, opreme in naprav’ po vsem svetu.

Reference:
 • inovator na področju postopkov preizkušanja električnih inštalacij,
 • član SIST/TC ELI,
 • vodja delovne skupine SIST/TC ELI WG1,
 • predsednik NNELI odbora pri EZS,
 • član komisije za izpite po programu EDISON pri GZS-CPU.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.