Oprema
Dodatna oprema za praktične delavnice pri posameznih modulih:
 • demonstracijska oprema za prikaz potrebnih meritev na zahtevnih objektih:
  • pripravljeni posebni modeli,
  • instrumenti meritve napetosti koraka in dotika,
  • merilniki ozemljitvene upornosti,
  • močnostni generatorji tokov,
  • visokonapetostni merilniki dielektrične trdnosti,
  • specialni merilniki izolacije,
  • specialni merilniki nizkih vrednosti impedanc močnostnih transformatorjev,
  • merilniki uhajavih tokov,
  • analizatorji napetosti in moči,
  • merilniki elektromagnetnega sevanja,
  • merilniki parametrov okolja: osvetljenosti, svetilnosti, vlage, temperature, hrupa;
 • različni instrumenti za preverjanje parametrov okolja po predpisanih standardih:
  • osvetljenosti,
  • svetilnosti,
  • vlage,
  • temperature,
  • pretoka zraka,
  • radiacijske temperature,
  • analizatorji hrupa;
 • merilni pribor.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.