Osnovne informacije naročniku meritev
Zakaj se odločamo za meritve varnosti inštalacij skupnih prostorov? 
Največkrat zato, ker nas v to sili zakonodaja. Vsi večji objekti v skupni rabi morajo imeti ustrezno inštalacijsko opremo ter temu primerno ustrezno zaščito ter varovanje. Periodično preverjanje se priporoča vsaj vsake 4 leta, v prihodnje pa bo periodika zavezujoča.

Zakaj se odločamo za meritve varnosti strelovodov? 
Vsi večji objekti v skupni rabi morajo imeti vgrajen strelovod, vsak tak objekt pa mora imeti pravilno vgrajene odvodnike, ki v primeru udara strele energijo uspešno odvedejo po najbližji poti v zemljo. Vsak tak objekt je potrebno periodično letno pregledovati ter dokazati ustrezno zaščito. Poleg zakonodaje je vsak dober gospodar dolžan zagotoviti ustrezno varnost ter o izvedenih ukrepih voditi evidenco.

Zakaj se odločamo za meritve varnosti znotraj posameznih delov stavb / stanovanj? 
Za varnost znotraj stanovanj in delov stavb v lasti posameznikov mora skrbeti vsak lastnik sam. V prihodnje bo tudi na tem področju postavljena strožja zahteva, saj napaka v posameznem delu stavbe lahko vpliva na varnost / nevarnost v celotnem objektu in okolici – dotik faze na ohišje, preboj izolacije pralnega stroja, grelci v stiku, slabi spoji, pregrevanje kablov, napačno vgrajeni deli inštalacij, pokriti nezračeni porabniki, uporaba podaljškov, vezanih zaporedno,…. Predvidena in priporočena periodika je vsaj enkrat na 10 let in pred predajo v uporabo novemu stanovalcu (prodaja, najem,..). 
 
Na kaj moramo biti pozorni, ko izbiramo našega preglednika, merilca, izvajalca?
Na nizko ceno in na to, da nam tak pregled vzame najmanj časa. Vendar se je potrebno zavedati, da je varnost zagotovljena le v primeru doslednega izvajanja meritev ter izvedbe celotnega postopka. Hitro vzorčno preverjanje ali izvajanje le enega ali dveh tipov meritev ne zadošča.

Celosten pristop mora zagotoviti naslednje:
- Kadar so vsi kovinski deli povezani med seboj, ni nevarnosti, da koga ubije nevarna napetost med dvema prevodnima deloma.
- Vsi deli pod napetostjo morajo biti usrezno zaščiteni ter izolirani. Prah in vlaga ter kondenz na kablih z leti uporabe inštalacije zgradijo prevodne poti tudi po drugače neprevodni površini. Nevarnost se pojavi lahko že na vlažni steni.
- V primeru, da že pride do preboja izolacije, kratkega stika ali okvare, pa nas dodatno zaščitijo varovalke in stikala RCD. Vendar le v primeru, da so originalna, pravilno izbrana ter da na vodnikih ni slabih stikov.
- Za celotno zagotavljanje varnosti mora objekt imeti ustrezno ozemljitev.

Izprašajte svojega izvajalca!
Vsak, ki meritve resno opravlja, vam mora znati našteti najmanj zgornje štiri primere. Vnaprej se prepričajte, kakšna merilna poročila boste prejeli ob zaključku.

Tukaj zahtevajte ponudbo za izvedbo pregledov in meritev varnosti in poklical ali odpisal vam bo naš strokovnjak.


PRIMER

Primer nabora meritev, ki jih je potrebno napraviti na vsaki posamezni vtičnici. Meritve na posameznem merilnem mestu zajemajo celosten nabor podatkov za oceno kompletne varnosti. Izvedejo se vse predpisane meritve in ocena varnosti za vsak tokokrog posebej (dobro / slabo).

Naslov zgradbe / Stanovanje / Merilno mesto - Dobro

08.05. 2009 15:52 (Ime in priimek merilca)

IZOLACIJA: L-PE 500V
904MOhm Um: 527V Uiso: 500V
POVEZAVE: R200mA
R: 0.06Ohm R+: 0.0Ohm R-: 0.1Ohm
Z-LINE (L-L, L-N)
Z: 0.50Ohm Isc: 459A
Z-LOOP (L-PE)
Z: 1.62Ohm Isc: 142A Zaščita: RCD
Tip varov.: C I varovalke: 16A T varovalke: 0.2s
RCD: Uc Id t Re
t: 20ms Id: 275mA Uc: 0.3V Rl: 1Ohm
Idn: 300mA type: AC 0°G Ulim: 50V

Najvišjo stopnjo varnosti v objektu je moč zagotoviti le ob periodičnih izvajanjih pregledov in meritev na vseh treh opisanih nivojih. Tako zagotavljamo zaščito pred udarom električne napetosti (varovanje ljudi in živali), varovanje pred požarom ter ustrezne pogoje za delovanje aparatov in naprav.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.