Električne inštalacije v objektih
Pregledi in meritve (prvi in periodični) električnih inštalacij v objektu zagotavljajo maksimalen nivo varnosti. Zajeti morajo vse izpostavljene dele in vse tokokroge. Preveriti je potrebno tako skupne prostore (kleti, hodniki, stopnišča, podstrešja, strojnica, kotlovnica,..) kot tudi dele objekta v lasti posameznikov. V industrijskih objektih, gradbiščih in na delovnih mestih je treba zajeti tudi dele strojev ter priključenih naprav.

Pregledi in meritve električnih inštalacij zajemajo:
- meritev ponikalne ozemljitvene upornosti objekta,
- meritev obratovalne in temeljske upornosti objekta,
- izenačitev potencialov kovinskih delov v objektu,
- meritve izolacijskih upornosti,
- meritev impedanc kratkostičnih in okvarnih zank,
- preverjanje delovanja avtomatskega odklopa, ustreznost varovalk, odklopnikov in RCD stikal.

Po zaključenem pregledu in meritvah se izda ustrezna merilna poročila, ki zajemajo:
- podatke o posameznem objektu,
- poročilo o vizualnem pregledu,
- poročilo z merilnimi rezultati po tokokrogih,
- spremni list z zapisom odkritih napak.

 Tukaj zahtevajte ponudbo za izvedbo pregledov in meritev varnosti in poklical ali odpisal vam bo naš strokovnjak.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.