Strelovodne inštalacije
Pregledi in meritve (prvi in periodični) strelovodnih inštalacij, lovilne mreže ter povezanih in izoliranih delov zahtevajo poznavanje delovanja učinka strele. Pomemben je način izvedbe povezav bližnjih povezanih ali izoliranih kovinskih delov. Zagotoviti je potrebno odvajanje energije po najbližji poti v tla ter enakomerno porazdelitev napetostnega lijaka. Energijski in prenapetostni odvodniki morajo biti pravilno nameščeni.


Pregledi in meritve strelovodnih inštalacij zajemajo:
- meritev ponikalne upornosti objekta,
- meritev upornosti zank strelovodne mreže,
- ocena ustreznosti izdelave,
- izenačitev potencialov kovinskih delov na objektu,
- meritve izolacijskih upornosti izoliranih delov,
- pregled in meritve energetskih odvodnikov,
- pregled ustreznosti presekov, povezav, pravilnosti izvedbe.

Po zaključenem pregledu in meritvah se izda ustrezna merilna poročila, ki zajemajo:
- podatke o posameznem objektu,
- poročilo o vizualnem pregledu,
- poročilo z merilnimi rezultati po odvodih in zankah,
- določitev mesta okvar in slabih spojev,
- spremni list z zapisom odkritih napak. Tukaj zahtevajte ponudbo za izvedbo pregledov in meritev varnosti in poklical ali odpisal vam bo naš strokovnjak.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.