Stroji, oprema in naprave
Preglede varnosti strojev, opreme in naprav mora zagotoviti proizvajalec. Na trgu pa nastopa kot proizvajalec tudi tisti, ki stroje, naprave ali opremo prodaja, izposoja, priključuje ali servisira.
Pregled rabljenih strojev, aparatov in naprav mora periodično zagotavljati tudi vsak delodajalec. Preverjanja aparatov in naprav v domači uporabi pa lahko naroači tudi odgovoren posameznik. Priporočljivo preverjanje aparatov v gospodinjstvu je vsaj enkrat na 10 let, lahko ob preverjanju električnih inštalacij.

Pregledi in meritve strojev, opreme in naprav zajemajo:
- izenačitev potencialov / glavna zaščita pred udarom napetosti,
- meritve izolacijskih upornosti,
- meritev impedanc kratkostičnih in okvarnih zank,
- preverjanje delovanja avtomatskega odklopa, ustreznost varovalk, odklopnikov in RCD stikal,
- meritev preostale napetosti po izklopu
- meritev uhajavih tokov
- meritev dielektrične trdnosti.

Po zaključenem pregledu in meritvah se izda ustrezna merilna poročila, ki zajemajo:
- podatke o posameznem stroju, opreme ali naprave,
- poročilo z merilnimi rezultati po merilnem mestu,
- spremni list z zapisom odkritih napak. Tukaj zahtevajte ponudbo za izvedbo pregledov in meritev varnosti in poklical ali odpisal vam bo naš strokovnjak.
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.