Kakovost električne napetosti
Kratkotrajen posnetek stanja kakovosti dobavljene električne napetosti v točki odvzema.

- Kratkotrajna meritev vsebnosti flikerja na vseh treh fazah;
- Prisotnost trenutnih manjših upadov in prehodnih pojavov, povezanimi s preklopi;
- Vrednosti parametrov v mejah, določenih s standardom SIST EN 50160;
- Vsebnost harmonskih komponent;
- Celotno popačenje THD napetosti;
- Posnetek tokov in napetosti ob zagonu strojev in naprav ter večjih porabnikov;
- Izmerjene vrednosti so le groba trenutna vrednost stanja, za oceno kakovosti je potrebna dolgotrajna meritev.

Dolgotrajne meritve kakovosti dobavljene električne napetosti v točki odvzema po standardu SIST EN 50160. 
  
- Statistično poročilo prikazuje 13 komponent napetosti, ocenjenih glede limite, definirane s standardom;
- Vsebnost višje harmonskih komponent v mejah standarda SIST EN 50160;
- Statistična analiza zunanje napetosti z vsebnostjo flikerjev, glede na meje, določene s standardom SIST EN 50160;
- periodika poteka trifaznih napetosti, njihove minimalne, povprečne in maksimalne vrednosti.

Količina pojavov na zunanji napetosti je ocenjena na meje, predpisane s standardom SIST EN 50160.

 Tukaj zahtevajte ponudbo za izvedbo pregledov in meritev varnosti in poklical ali odpisal vam bo naš strokovnjak.

 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.