Kdo sme pregledovati električne in strelovodne inštalacije?

AKTUALNO - kdo sme opravljati naloge, povezane s pregledi električnih in strelovodnih inštalacij?V skladu s 16. členom Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, ki je izšel v Uradnem listu RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009, in 14. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, ki je izšel v Uradnem listu RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009, smejo naloge, povezane s pregledi sistemov zaščite pred strelo, opravljati posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij.

V skladu s 1. členom Pravilnika o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in 1. členom Pravilnika o spremembi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, ki sta izšla v Uradnem listu RS, št. 2/2012 z dne 9. 1. 2012, smejo naloge, povezane s pregledi sistemov zaščite pred strelo, poleg posameznikov s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij do 31. decembra 2014 opravljati tudi posamezniki, ki so do 31. decembra 2011 pridobili potrdilo o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij in s tem o zaščiti stavb pred delovanjem strele v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske zbornice.

Opis Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, lahko najdete tukaj.

Opis Nacionalne poklicne kvalifikacije za poklicni standard Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, lahko najdete tukaj.