Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
V Uradnem listu RS, št. 41/2009, z dne 01. 06. 2009, je izšel Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah.


Pravilnik  v 16. členu pravi:

"Do vzpostavitve nacionalne poklicne kvalifikacije za pregledovanje električnih inštalacij iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika, vendar najkasneje do 31. 12. 2011, smejo naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij, opravljati le posamezniki s pridobljenim ustreznim potrdilom o usposobljenosti za pregledovanje električnih inštalacij v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske zbornice. Seznam posameznikov s pridobljenim potrdilom o usposobljenosti je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za graditev." (seznam na GZS)
 

Želim, da me obveščate o novicah o izobraževanju Edison.